Avfallskvarnar


Avfallskvarnar kopplas till diskbänkens avlopp och används för att mala ner matrester. De finmalda resterna förs sedan till reningsverket, där de kan användas för att framställa biogas genom rötning. Avfallskvarnar är vanliga i USA, men i Sverige har det funnits restriktioner på avfallskvarnar. Nya miljökrav har dock gjort avfallskvarnar aktuella även i Sverige. Priset ligger på runt 5000 kr, men vissa kommuner har infört lägre soptaxa om man har avfallskvarn, vilket kan göra det lönsamt i längden.

 

Funktion avfallskvarn

Avfallskvarnar finns i flera olika varianter, till exempel mindre kvarnar för vanliga hushåll och större för restauranger och storkök. I allmänhet innehåller de dock ett motordrivet rivverk som kopplas till ett eluttag. De behöver också anslutas till rinnande vatten för att fungera. Säkerhetsanordningar minimerar risken att man blir skadad.

 

Fördelar avfallskvarn

Enligt undersökningar slängs ungefär en fjärdedel av maten folk köper. Det mesta av detta bränns. Samtidigt som man naturligtvis inte bör köpa mer mat än vad man behöver så kan den också återvinnas på ett bättre sätt. Avfallskvarnar är smidiga att använda och underlättar produktionen av biogas, ett koldioxidneutralt bränsle som används som drivmedel i bilar och bussar.

Att de nermalda matresterna förs direkt till reningsverk ger också andra fördelar. De minskar behovet av stora avfallsrum, av energikrävande soptransporter och ger färre luktproblem.